'Nacrti i perspektive 1949-50' sadrži pet projekata izložbenih paviljona za međunarodne sajmove u Beču, Stockholmu, Parizu, Hannoveru i Chicagu te tri postava izložbi u Zagrebu i Beogradu. Autori projekata bili su Ivan Picelj, Vjenceslav Richter, Aleksandar Srnec kojima se na oblikovanju izložbenih postava priključuju Zvonimir Radić i Đuka Kavurić.